Tedac b.v.
Biezenvijver 4
3297 GK Puttershoek
tel.: +31 (0)78-6736605
e-mail: info@tedac.nl

Tedac b.v. - EMC, Design & Consultancy
TU Delft

Data-acquisitie systeem voor een spuitgietmachine bij de TU Delft

Situatie:

De onderzoeksgroep Biomaterials Technology van de internationaal hoog aangeschreven universiteit TU Delft doet onder andere onderzoek naar bioinerte en bioafbreekbare metalen, vervaardigd via het spuitgietproces.

Tijdens dit proces wordt metaalpoeder met een polymeer gemengd en in een gewenste vorm gespoten, door middel van een spuitgietmachine. Hierna wordt het polymeer verwijderd en blijft er een metaal over met een poreuze structuur. Door de juiste poedergroottes en procesparameters te kiezen kunnen er biometalen worden gefabriceerd met een op maat gemaakte poreuze structuur, die in de medische wereld kunnen worden toegepast.

Werkzaamheden:

De kwaliteit van het resulterend product is erg afhankelijk van de druk en de temperatuur tijdens het proces. Procesbeheersing is van cruciaal belang voor de kwaliteitwaarborging van medische producten. Om het proces te beheersen en te verbeteren is het belangrijk de temperatuur en de druk bij het inspuiten te kennen.

In de spuitgietmachine zijn thermokoppels en druksensoren aanwezig. Wij hebben een volledig configureerbaar data acquisitie systeem toegevoegd waarop deze sensoren zijn aangesloten. De gelogde gegevens worden op een pc opgeslagen voor verdere analyse. Ook worden hierop de machineinstellingen van de spuitgietmachine vastgelegd.

Toegepaste technieken:

  • Data acquisitie
  • Analoge meettechnieken
  • Thermokoppels
  • Drukopnemers
  • RS-232 en USB
  • Excel in combinatie met Visual Basic for Applications