Tedac b.v.
Biezenvijver 4
3297 GK Puttershoek
tel.: +31 (0)78-6736605
e-mail: info@tedac.nl

Tedac b.v. - EMC, Design & Consultancy
Synventive

EMC-metingen voor Synventive Molding Solutions

Situatie:

Synventive is een van 's werelds grootste leveranciers / ontwikkelaars van "hot runners", "machine nozzles", "temperature controllers" en "sprue bushings" voor de spuitgiet-industrie. In verband met CE-certificering voor toegepaste positiesensorversterkers te verkrijgen is aan het subsyteem de eis gesteld dat deze moet voldoen aan de huishoudelijke-emissienorm en de industriele immuniteitsnorm op het gebied van radiofrequente (RF) signalen.

hot runner

Werkzaamheden:

Wij hebben metingen verricht volgens de NEN61000-4-6 norm, aan de in- en uitgangen van het product. Deze metingen zijn verwerkt in grafieken met de limietlijn die hoort bij de gestelde norm, zodat we direct een indicatie hebben kunnen geven of het product voldoet aan de norm. Van de metingen is een rapport opgemaakt waarin de resultaten worden geïnterpreteerd.

Technische details:

De gebruikte koppelsystemen beslaan het frequentiegebied van 150 KHz tot 1 GHz. De emissiemetingen zijn uitgevoerd met een spectrum analyzer. Bij de immuniteits-test is gebruik gemaakt van een RF generator die het frequentiegebied van 1 KHz tot 2 GHz beslaat. Controle op de werking is met de testopstelling zeker gesteld. De RF-immuniteitstesten zijn in het frequentiegebied van 150 KHz tot 1.8 GHz uitgevoerd.

Toegepaste technieken:

  • spectraalanalyse
  • RF generator
  • RF versterkers
  • CDN